Scherpe prijzen, topkwaliteit en snel geleverd! Vraag hier uw vrijblijvende offerte aan.

Privacy-beleid

Verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens

MJK Disc Productions, een business unit van:

MJK Productions bvba
Fr. Demarsinstraat 51
3012 Wilsele (Leuven)

BTW nummer: BE 0838.171.852

Verwerking van de persoonsgegevens (doelstellingen/finaliteit)

Deze website kan u anoniem bezoeken. Wij verzamelen geen individuele identificatiegegevens van bezoekers, middels een cookie of op een andere wijze (zie hierna).

Bij het aanvragen van informatie vragen wij enkel de persoonsgegevens (naam/adres/e-mail) om die aanvraag goed te kunnen afhandelen.

De door U gegeven informatie wordt in geen geval doorgegeven aan derden.

Als u ons een telefoonnummer meedeelt via het web, zal u door MJK Disc Productions enkel telefonisch gecontacteerd worden -indien nodig- om u te contacteren over de aanvraag die u on-line geplaatst hebt.

Opslaan van persoonlijk gegevens

U kan beslissen dat u persoonlijke gegevens bewaard mogen worden om gebruikt te worden voor een volgende aankoop. U ontvangt een e-mail nadat uw inschrijving is geplaatst.

Bij het bezoeken van onze website, kan u u laten registreren voor onze ‘nieuwsbrief’. De volgende persoonsgegevens komen aldus terecht in onze databank: aanspreektitel, naam, adres, e-mail. Uw persoonsgegevens kunnen we ook, desgewenst, gebruiken om u op de hoogte te houden van onze promoties, financiële informatie en algemeen nieuws. Deze evenementen zijn opt-in aan te duiden. ma.w. u vinkt zelf aan of u op de hoogte wil gehouden worden van welbepaald(e) evenement(en).

Informatie die doorgegeven wordt tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties kan gebruikt worden door MJK Disc Productions.

Rechten van de geregistreerde

U heeft steeds het recht om uw gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of uw gegevens te verwijderen uit onze databank. U kan hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgevevens:

per e-mail: sales@mjk.be
telefonisch: +32 (0)16 89 37 35

Indien u u wenst uit te schrijven op onze nieuwsbriefdienst dan kan u dit doen door een e-mail te sturen naar info@kopieer-cd.be.

Beveiliging en confidentialiteit van de gegevens

We gebruiken de beste technologische middelen die op dit ogenblik voorhanden zijn voor de beveiliging van onze gegevens. Al de gegevens van onze klanten worden beschermd tegen onrechtmatig gebruik.

Gebruik van cookies

Een cookie is een tekstbestandje dat vanuit de webserver, via de browser op de harde schijf van uw PC terecht komt.

  • Ofwel verdwijnt de cookie na één sessie (d.i. een bezoek aan de website). Bij het raadplegen van informatie, die is opgeslagen in databankformaat, wordt gebruik gemaakt van een elementaire vorm van cookies teneinde het antwoord op een vraag te kunnen doorsturen aan de gebruiker die ze heeft gesteld. Deze cookies verdwijnen aan het eind van de sessie. Deze soort cookies, waarvan ook de website van MJK Disc Productions gebruik maakt, worden ook wel functionele cookies genoemd. Er worden willekeurige hexadecimale getallen gegenereerd door een HTTP server (Internet Information Server), die opgeslagen worden in het geheugen van de browser; dit betekent dat zij verdwijnen eens de browser afgesloten wordt. Functionele cookies dienen eigenlijk om internauten te herkennen en om te bepalen wie wat naar wie stuurt: er moet dus een dialoog zijn tussen de internauten en de HTTP server; dit is enkel mogelijk bij opzoekingen op dynamische pagina’s van eender welke site. Functionele cookies werken dus alleen op pagina’s die verbonden zijn met de verschillende databases van de geraadpleegde internetsite. Met andere woorden, het gaat hier alleen om een intern sessienummer waardoor een persoonlijk beheer van de verschillende opzoekingen die een internaut heeft uitgevoerd in een en dezelfde database mogelijk is. Dit blijkt heel nuttig wanneer de internaut in kwestie een of meerdere keren op de back-knop van zijn navigator (browser) klikt. Zonder dit intern beheer, zou de HTTP server de indruk krijgen dat de opzoekingen van een internaut door verschillende internauten uitgevoerd werden. Er zou dus geen enkel beheer mogelijk zijn van de antwoorden (vervat in de geraadpleegde database) op de vragen die door onze internaut gesteld werden. Nergens op onze site wordt dus gebruik gemaakt van cookies waarin informatie over de surfer wordt opgeslagen.
  • Ofwel blijft de cookie op de harde schijf en maakt herkenning bij herhaalbezoeken mogelijk. Indien cookies en andere traceerdata (bv. logs) gekoppeld worden aan persoonsgegevens, verkregen bij online registratie of andere database, dan kan de eigenaar van de site een profiel van de bezoeker uittekenen. De koppeling van surfgedrag met persoonsgegevens wordt niet in onze site toegepast.

Gebruik van e-mail

Een e-mail die u stuurt voor het verkrijgen van inlichtingen kan bepaalde identificatiegegevens (naam, e-mail) bevatten. Wij gebruiken deze gegevens om uw boodschap te beantwoorden. Zij worden niet opgeslagen in een gebruikersdatabank. (cfr rubriek Contact – Uw mening graag)

Op onze site staan links naar andere sites. Wanneer u op één van deze links klikt, komt u automatisch terecht bij het beleid m.b.t. de persoonlijke levenssfeer van de nieuw bezochte site.

Uw toestemming

Door het gebruiken van de MJK Disc Productions site, stem u in met het beleid dat MJK Disc Productions voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geef u de toestemming voor het verzamelen en het gebruik van uw gegevens door MJK Disc Productions, zoals beschreven in deze beleidsverklaring.

Inzamelen van informatie in logbestanden

Tenslotte wordt er informatie verzameld in logbestanden. MJK Disc Productions kan deze informatie gebruiken voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het aanbod van onze website nog beter af te stemmen op de noden en wensen van de gebruikers.

Wijziging en kennisgeving van deze privacy regeling

MJK Disc Productions behoudt zich het recht voor deze privacyregeling ten allen tijde aan te passen.

MJK Disc Productions kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy-beleid. In dat geval, zullen wij u contacteren, alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te brengen van deze wijzigingen en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Wenst u meer informatie over ons privacy beleid, dan kan u ons steeds contacteren

Per e-mail: sales@mjk.be

Tel.: +32 (0)16 89 37 35
Fax.: +32 (0)2 400 72 54

Per brief: op het adres vermeld bovenaan deze pagina.

naar boven